Home Videos Dog funny Prank dog, while sleeping , with a chainsaw funny dog .troll chó...

Prank dog, while sleeping , with a chainsaw funny dog .troll chó khi nó ngủ.

19
0
 • Breed Group: 
 • Height: 
 • Weight: 
 • Life Span: 

#trolltiger
Prank dog, while sleeping , with a chainsaw funny dog .troll chó khi nó ngủ.
Hello thank you.
Chào các bạn hôm nay mình lại chơi khăm những chú chó đang ngủ bằng chiếc cưa ,xem chú chó phản ứng ra sao.
Đây là clip troll chó ,đã được dàn dựng .không được sao chép ý tưởng và làm theo dưới bất kỳ hình thức nào,
video do chúng dàn cảnh .
Thank You : Dog
Thank You
Subscribers.
———————————————————————
Hello …..

source: Youtube

votes
Article Rating
READ
Top Underwater Fails:Hall of Fame (October 2017) | FailArmy

Prank dog, while sleeping , with a chainsaw funny dog .troll chó khi nó ngủ. Breed Characteristics

Adaptability stars Dog Friendly stars Shedding Level stars
Affection Level stars Exercise Needs stars Social Needs stars
Apartment Friendly stars Grooming stars Stranger Friendly stars
Barking Tendencies stars Health Issues stars Territorial stars
Cat Friendly stars Intelligence stars Trainability stars
Child Friendly star Playfulness stars Watchdog Ability stars
 1. Adaptability stars
 2. Affection Level stars
 3. Apartment Friendly stars
 4. Barking Tendencies stars
 5. Cat Friendly stars
 6. Child Friendly star
 7. Dog Friendly stars
 8. Exercise Needs stars
 9. Grooming stars
 10. Health Issues stars
 11. Intelligence stars
 12. Playfulness stars
 13. Shedding Level stars
 14. Social Needs stars
 15. Stranger Friendly stars
 16. Territorial stars
 17. Trainability stars
 18. Watchdog Ability stars

Prank dog, while sleeping , with a chainsaw funny dog .troll chó khi nó ngủ. Breed Characteristics

Adaptability stars Energy Level stars Shedding Level stars
Affection Level stars Grooming star Social Needs stars
Child Friendly stars Health Issues stars Stranger Friendly stars
Dog Friendly stars Intelligence stars
 1. Adaptability stars
 2. Affection Level stars
 3. Child Friendly stars
 4. Dog Friendly stars
 5. Energy Level stars
 6. Grooming star
 7. Health Issues stars
 8. Intelligence stars
 9. Shedding Level stars
 10. Social Needs stars
 11. Stranger Friendly stars
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments