Các gói cước 3G
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 200đ/sms
Soạn: DK MAX gửi 888
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 200đ/sms
Soạn: DK MAX gửi 888
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 200đ/sms
Soạn: DK EZMAX gửi 888
 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 200đ/sms
Soạn: DK MAX200 gửi 888
 • Data tốc độ cao: 1.2GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 200đ/sms
Soạn: DK MAX100 gửi 888
 • Data tốc độ cao: 1.5GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 200đ/sms
Soạn: DK M120 gửi 888