Các gói cước 3G
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
Soạn: MPS1 MIU gửi 9084
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
Soạn: MPS1 MIU gửi 9084
 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
Soạn: MPS1 MIU90 gửi 9084
 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
Soạn: MPS1 FCU90 gửi 9084
 • Data tốc độ cao: 1.5GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
Soạn: MPS1 M120 gửi 9084
 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước vượt lưu lượng:
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
 • Phí nhắn tin: 0đ/sms
Soạn: MPS1 BMIU gửi 9084